ARHIVĒTA VERSIJA (2010.gads). NETIEK ATJAUNOTA

//Šī wiki lapa ir veltīta partiju finanšu un priekšvēlēšanu aģitācijas jautājumiem. Tā gan šobrīd, gan turpmāk būs permanentā izstrādes stadijā. Visu sadaļu saturs ir maināms un noteikti pēc pusgada izskatīsies savādāk. Arī lapas struktūra pielāgosies saturam. Ja vēlies piedalīties šīs lapas līdzrakstīšanā (ja zini/vēlies piebilst ko tādu, kā šeit nav), bet nezini kā to dara, atsūti man e-pastu uz vl.sudivorp|atevi#vl.sudivorp|atevi! Navigācijas rīki atrodas lapas augšā un kreisajā sānā


Problēmas Latvijas partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas pašreizējā regulējumā (2010.gadā)

(1) Pārmērīgi augsti partijām noteiktie tēriņu "griesti";

(2) Pārāk niecīgas sankcijas par pārkāpumiem;

(3) Partijām nav valsts finansējuma;

(4) Partiju finansēšanas regulējuma "nianses";

(5) Priekšvēlēšanu aģitācijas regulējuma "nianses".


Aktuālie likumprojekti (2010.gadā)

Nr. Likumprojekts Svarīgākie atrisināmie jautājumi Statuss Jaunākā publiski pieejamā versija
1 Grozījumi Krimināllikumā Tiktu ieviesti kriminālsodi par pārkāpumiem partiju finansēšanas jomā - piemēram, nelikumīgiem ziedojumiem Likumprojekts iestrēdzis Saeimas Juridiskajā komisijā. Skat.informācija par likumprojekta līdzšinējo gaitu Saeimas mājas lapā
2 Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā Nepieciešamība izstrādāt šo likumprojektu izrietēja no Politisko partiju finansēšanas koncepcijas. Paredzēja sākt finansēt Latvijas partijas no valsts budžeta. Sākotnējā redakcijā bija ietverti arī citi nelieli labojumi, kas uzlabotu KNAB kontroles iespējas pār partiju naudām 2010.gada 6.maijā Saeima likumprojektu pieņēma otrajā lasījumā. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 13.maijs. Skat.likumprojekta līdzšinējo gaitu Saeimas mājas lapā tabula otrajam lasījumam , MK mājas lapā likumprojekta sākotnējā(2009.gada pavasara) versija
3 Grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likumos Nepieciešamība izstrādāt šos likumprojektus izrietēja no Politisko partiju finansēšanas koncepcijas. Tie tika veidoti kā "pavadošie likumi" grozījumiem Politisko organizāciju finansēšanas likumā. Mērķis - atrisināt Latvijas priekšvēlēšanu aģitācijas regulējuma trūkumus, kā arī piešķirt jēgu idejai partijas finansēt no valsts budžeta (nosakot politiskās reklāmas ierobežojumus, labākas KNAB kontroles iespējas u.tml. - sīkāk skat.anotāciju) Likumprojekti pazuduši MK "dzīlēs" - šobrīd ir Tieslietu ministrijā (skat. vēstule, ar kuru TM atsauc šos likumprojektus). Skat.informācija par likumprojektu līdzšinējo gaitu MK mājas lapā: pirmais likumprojekts, otrais likumprojekts
4 Ētikas vadlīnijas valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonām, kuras iesaistās politiskajā darbībā Nepieciešamība izstrādāt šos likumprojektus izrietēja no Politisko partiju finansēšanas koncepcijas. Mērķis: novērst administratīvo resursu izmantošanu partejiskiem mērķiem 22.februārī Tieslietu ministrija ierosināja Ministru Kabineta komitejai atteikties no šo vadlīniju tālākas virzīšanas, ministri izlēma šo jautājumu atlikt līdz tā saskaņošanai ar Valsts kanceleju (Politikas koordinācijas departamentu) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Skat.informāciju par vadlīniju līdzšinējo gaitu Sākotnējā versija - MK mājas lapā. Aplūkot ministriju pretenzijas. Skat.22.februāra TM ierosinājumu vispār atteikties no šīm vadlīnijām
5 Grozījumi likumā 'Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām (agrāk - KNAB priekšlikumi grozījumiem likumos pirms 2010.gada vēlēšanām) Lai novērstu pašas "sāpīgākās" 2009.gada kampaņā novērotās partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas nepilnības. 2010.gada 29.aprīlī Saeima pieņēma otrajā lasījumā, nosakot par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5.maiju. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija turpinās darbu pie šī likumprojekta 13.maijā. Skat.informāciju par priekšlikumu līdzšinējo gaitu Trešajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus var atrast šeit; KNAB sākotnējie priekšlikumi
6 Apvienības "Vienotība"un TB/LNNK rosinātie grozījumi Lai samazinātu partiju tēriņu "griestus", maksimālo ziedojuma apmēru un aizliegtu politiskās reklāmas mēnesi pirms vēlēšanām. Noraidīti, jo Saeimas Valsts pārvaldības un pašvaldības komisija nolēma tos daļēji iestrādāt citos, jau atvērtos likumprojektos grozījumi aģitācijas likumā; grozījums politisko partiju finansēšanas likumā

Starptautiskie vērtējumi par Latvijas partiju un kampaņu finansēšanas sistēmu:

(1) GRECO (2008)

(2) Global Integrity (2007)

(3) Starptautiskie eksperti

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License