Partiju finansēšanas sistēmas reformas

Vispārēji jautājumi

IFES padomi par to, kā reformēt partiju finanšu sistēmu

Ingrid van Biezen vadlīnijas

Interesanta analīze par nepareizām partiju sistēmas reformēšanas prioritātēm attīstības valstīs atrodama 2009.gada decembra IDEA pārskata 9.-11. lpp.

Valsts finansējums

Viegli uztverami pārskati par to, kādi elementi vajadzīgi, ieviešot valsts finansējumu

IFES 2009.gada ziņojums, 78.lpp.

Partiju finanšu kontrole

Kādi ir cēloņi, kādēļ partiju finanšu likumi "nestrādā"?

TIDE politisko partiju finanšu likumdošanas ieviešanas rokasgrāmata, 19.-25.lpp.

Kā spēcināt partiju finanšu kontrolētājus?

TIDE politisko partiju finanšu likumdošanas ieviešanas rokasgrāmata, 33.-38.lpp.

Kā būvēt sodīšanas sistēmu par partiju finanšu pārkāpumiem?

TIDE politisko partiju finanšu likumdošanas ieviešanas rokasgrāmata, 39.-46.lpp.

Kā uzbūvēt tādu partiju finanšu sistēmu, kas ļauj atklāt pārkāpumus?

TIDE politisko partiju finanšu likumdošanas ieviešanas rokasgrāmata, 47.-60.lpp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License