ViedoklisReferendumuKampanjas

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājai
Vinetai Muižniecei

Rīgā, 2010.gada 4.janvārī
IK 2009/0401/1

Atzinums par grozījumiem likumā
„Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”
(Nr: 1457/Lp9)

Ļoti cienītā V.Muižnieces kundze!

Sabiedriskās politikas centrs Providus ir iepazinies ar Saeimas pirmajā lasījumā izskatītajiem grozījumiem likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (turpmāk - likumprojekts) un vēlas sniegt savu viedokli par nepieciešamajiem pilnveidojiem referendumu aģitācijas kampaņu regulējumam:
1. Uzskatām, ka būtu pilnveidojama likumprojekta 21.2 panta trešā daļa, kas šobrīd nosaka, ka „uz aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, ko veic politiskā organizācija (partija), politisko organizāciju (partiju) apvienība un ar politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām nesaistīta persona nav attiecināmi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” un likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” noteiktie priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi.” Tik brīvs regulējums ir pieļaujams tad, ja referenduma kampaņas laiks nesakrīt ar vēlēšanu kampaņas laiku. Taču ir iespējamas arī situācijas, kad referendums tiek rīkots vēlēšanu dienā vai neilgi pirms tās. Tādos apstākļos brīvais referendumu kampaņas finansēšanas regulējums var tikt izmantots, lai apietu uz vēlēšanām partijām un citām personām noteiktos tēriņu „griestus” vai politisko reklāmu savlaicīgu izcenojumu paziņošanas nosacījumus.

2. Vēršam uzmanību, ka Eiropas Padomes Venēcijas komisija (Venice Commission), kā arī Demokrātisku Vēlēšanu Padome (Council for Democratic Elections) 2007.gadā pieņēma referendumu labas prakses vadlīnijas . Saeimas pirmajā lasījumā pieņemtajā likumprojektā trūkst vairāku elementu, kuru nozīme ir uzsvērta šajās vadlīnijās. Proti:

a. nosacījumi, kas garantētu referenduma ierosinātāju un oponentu iespēju vienlīdzību. Piemēram, līdzvērtīgs raidlaiks sabiedriskajos medijos, kā arī nosacījumi, kas garantēt mediju piedāvāto politiskās reklāmas izcenojumu vienlīdzību (lai nebūtu iespējams referenduma dalībniekus diskriminēt, nosakot vienas puses pārstāvjiem zemākas politiskās reklāmas cenas);

b. nosacījumi, kas garantētu referenduma finanšu caurskatāmību (piemēram, prasība publiskot tos ziedojumus, kuri pārsniedz kādu slieksni) un samērīgumu.

Ar cieņu,

Iveta Kažoka
Sabiedriskās politikas centra
Providus pētniece

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License