Neizskaidrojamais Latvijā

Kur pazuda likumprojekti?

[…] Šajā ziņā ļoti raksturīgs ir stāsts par Tieslietu ministrijas darba grupas izstrādāto likumprojektu, ar kuru partijām tiktu piešķirts valsts finansējums. Tas jau kopš aprīļa gaida savu vietu Ministru Kabineta darba kārtībā (vairākas reizes ar tieslietu ministra lēmumu tiekot atsauktam) – pēdējās ziņas par šī likumprojekta likteni ir atrodamas Ministru Kabineta komitejas sēdes protokolā[1], ar kuru tika uzdots to iesniegt uz 1.decembra MK sēdi, kas tā arī nenotika. Starplaikā ministri gan ir pamanījušies šo likumprojektu nošķirt no to pavadošajiem grozījumiem priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumā un citos likumos (grozījumi būtu uzlabojuši KNAB iespējas kontrolēt kampaņu likumību, skaidri aizlieguši slēptās reklāmas, ierobežojuši partiju izvietoto reklāmu apjomu, u.tml.) Bez šiem grozījumiem valsts finansējuma piešķiršanai politiskajām partijām nebūs lielas jēgas. Publiskas argumentācijas, kādēļ tas tā ir darīts, nav. (No Ivetas Kažokas raksta portālam politika.lv)


Kafkas stilā…

  • 13.janvārī Providus saņēma Saeimas Juridiskās komisijas atbildi uz 2009.gada iesniegumu, kurā komisija tika lūgta izskaidrot, kādēļ tā joprojām nav iesniegusi izskatīšanai pirmajā lasījumā 2009.gada 9.jūnijā MK iesniegtos grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem tiktu kriminalizēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanas jomā. Saeimas komisija atrakstīja, ka "Ministru kabinets šobrīd aktīvi strādā pie partiju finansēšanas sistēmas pilnveidošanas un šis darbs jau ir noslēguma fāzē. Komisija uzskata, ka jautājumi, kas saistīti ar partiju finansēšanu, ir jāskata kompleksi un saskaņoti." Atbilde ir dīvaina divu iemeslu dēļ: 1) darbs MK pie partiju finansēšanas sistēmas pilnveidošanās beidzās 2009.gada pavasarī, kad TM darba grupa iesniedza MK savus izstrādātos priekšlikumus valsts finansējuma ieviešanai un ar to saistītajām izmaiņām. Šie grozījumi tā arī nav nonākuši MK darba kārtībā. Nekāds cits darbs pie "sistēmas pilnveidošanas" starplaikā nav noticis. 2) Grozījumiem Krimināllikumā nav nekāda sakara ar MK ietvaros izstrādājamiem likumprojektiem visas partiju finansēšanas sistēmas maiņai (tos var skatīt atsevišķi citu no cita).

Kādēļ Latvijas deputāti apmeklē Saeimas komisiju sēdes?

Pamatojumu tam, kāpēc par komisiju sēžu apmeklējumu, kurās pamatā notiek likumdošanas darbs, tautas kalpiem kā ievēlētiem likumdevēja pārstāvjiem vēl jāpiemaksā, deputāti meklē disciplīnas nodrošināšanā. Proti, ne viens vien deputāts Neatkarīgajai izteicies, ka pretējā gadījumā parlamentārieši komisijas sēdes vienkārši neapmeklēšot, bet tas nozīmēs, ka nebūs iespējams pieņemt lēmumus, jo to var darīt tikai balsojot un sēdē esot nepieciešamajam kvorumumam.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License