Mistērijas

Neizskaidrojami, smieklīgi, paradoksāli notikumi politiskajās finansēs Latvijā un pasaulē.
Spilgti citāti.
Taču šī NAV atslodzes lapa - šeit kā nekur citur parādās plašākas tendences.


Neizskaidrojamais Latvijā

Neizskaidrojamais pasaulē

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License