Kādi ir nosacījumi partiju finansēšanai Latvijā? Kāda ir prakse?
  • Kāda ir partiju saņemto ziedojumu kopsumma? Skat. KNAB sagatavotais grafiks par 2002.-2008.gadu šeit

Partiju tēriņu regulējums

Kontrole

  • Kādā veidā KNAB pārbauda, vai partijas ievēro likumu? Atbilde: KNAB mājas lapā ir īpaša sadaļa, kur publicēta šī procesa metodoloģija
  • Kur atrast KNAB atziņas par 2005.gada un 2006.gada kampaņu pārkāpumiem? Atbilde: KNAB mājas lapā atrodams gan ziņojums par 2006.gadu, gan par 2005.gadu.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License