Interesantas idejas (metodes)

Partiju finanšu kontrolei

Partiju norēķiniem jānotiek caur vienu kontu (lai kontrolētājiem vieglāk pārbaudīt darījumu atbilstību likumu). Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 30.lpp. Līdzīga pieredze ir dažādās pasaules valstīs. Skat., piemēram M. Jean-Claude COLLIARD 2008.gada ziņojumu.

Pour permettre la vérification du niveau des dépenses, il est nécessaire que leur totalité soit retracée dans un unique compte de campagne, établi sous la responsabilité du candidat ou de son agent. Ce compte, établi dans les semaines qui suivent l’élection (dans les deux mois en France) est transmis à l’administration qui en l’espèce est souvent - et c’est heureux - une autorité indépendante : la Federal Election Commission aux Etats-Unis, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en France. A charge pour ces organismes de vérifier, autant qu’ils le peuvent, sa vérité et son exhaustivité, mais il n’est pas toujours facile d’avoir connaissance d’une dépense qui aurait été « oubliée ». Une procédure contradictoire peut (et il est souhaitable qu’elle le soit) être organisée pour conclure à l’approbation, la réformation ou le rejet du compte. En cas de rejet, la transmission est faite au juge, juge pénal et/ou juge électoral, pour éventuellement prononcer une sanction.

Partiju ziedotājiem pašiem jāatklāj savi ziedotāji (motivācija: iespēja saņemt par ziedojumu nodokļu atlaides) Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 30.lpp.

Mazo ziedojumu veicināšanai

Prasīt publiskot tikai tos ziedojumus, kuru lielums pārsniedz noteiktu slieksni (piemēram, 50 latu) - lai "mazajiem" ziedotājiem nebūtu jāuztraucas par sava vārda parādīšanos publiskajā KNAB datubāzē Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 35.lpp.

Nodokļu atlaides ziedotājiem - regresīvas (jo mazāks nodoklis, jo lielāka atlaide)

Par katru ziedojumos saņemto latu - noteikta summa no valsts budžeta

Pozīcijas un opozīcijas iespēju līdzsvarošanai

Noteikt proporcionāli augstāku valsts atbalsta apjomu opozīcijas partijām, līdzīgi kā tas ir Lielbritānijā. Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 63.lpp. Venēcijas Komisijas labas prakses kodeksam politisko partiju jautājumos pievienotais skaidrojošais memorands, 195.-197. punkti

Vēlēšanu kandidātu atbrīvošanai no partiju diktāta

Paredzēt īpašu valsts finansējumu kandidātiem (nevis partijām), kas piedalās vēlēšanās, savu kampaņu veikšanai. Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 65.lpp.

Partijas vietējo nodaļu kapacitātes un autonomijas palielināšanai

Īpašas valsts subsīdijas partiju vietējām nodaļām, lai stiprinātu partiju iekšējo demokrātiju. Paredzēt īpašu valsts finansējumu kandidātiem (nevis partijām), kas piedalās vēlēšanās, savu kampaņu veikšanai. Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 65.lpp.

Partijas biedru skaita palielināšanai

Maldivu salās partijas saņem finansējumu atbilstoši partijas biedru skaitam. Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 69.-70. lpp.

Sieviešu pārstāvības politikā palielināšanai

Piesaistīt valsts finansējumu partijām tam, cik sieviešu ir vēlēšanu kandidātu sarakstā. Avots: IFES 2009.gada ziņojums par globālo pieredzi partiju finanšu regulēšanā 72. lpp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License