Ētikas vadlīniju statuss

2009.gada pavasarī tika iesniegtas MK. MKK tās izskatīja 2009.gada 28.septembrī, nolemjot vadlīnijas neatbilstīt (argumentācija nav zināma). Ministriem tika uzdots divu nedēļu laikā nosūtīt Tieslietu ministrijai ieteikumus ētikas vadlīniju projekta pilnveidošanai, bet tieslietu ministrijai - apkopot Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi ētikas vadlīniju definēšanā. Pēc tam precizēto ētikas vadlīniju projektu un apkopojumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē. Tieslietu ministrijas 2010.gada 14.janvārī nosūtītajā atbildē Providus ir beidzot arī atrodams skaidrojums, kas notiek ar TM darba grupas izstrādātajām ētikas vadlīnijām valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonām, kuras iesaistās politiskajā darbībā. TM skaidrojums: "Tieslietu ministrija ar novēlošanos saņēma ministriju priekšlikumus Vadlīniju projekta pilnveidošanai, turklāt sniegtie priekšlikumi ir savstarpēji pretrunīgi, tāpēc Tieslietu ministrija izvērtē tos un iespēju robežās Vadlīniju projektu atbilstoši precizē, samērojot priekšlikumus ar Politisko partiju finansēšanas koncepcijā noteikto vadlīniju mērķi." Aplūkot ministriju pretenzijas

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License