Partiju finansēšanas regulējuma nepilnības

1) Nekonsekventas izdevumu kategorijas, uz kurām attiecas priekšvēlēšanu tēriņu "griesti"

No Providus 2009.gada vēlēšanu kampaņas monitoringa ziņojuma:

Monitorings liecina, ka 2008.gada grozījumi Partiju finansēšanas likuma grozījumu nav spējuši precīzi noprognozēt un limitēt pašas dārgākās partiju izdevumu kategorijas. Piemēram, limitētajiem pasta izdevumiem bija ļoti maza nozīme partijas izdevumos, kamēr, piemēram, reklāmas materiālu izgatavošana veidoja salīdzinoši lielu izdevumu īpatsvaru. Sabiedrības neizpratni izpelnījās tas, ka liela mēroga aģitācijas pasākumi (piemēram, LPP/LC pasākums Arēnā „Rīga”) nav daļa no limitētajiem tēriņiem, raisot aizdomas par to, ka partiju finansēšanas regulējums tīšām ir atstāts nepilnīgs.

Šīs problēmas risināšanai ir divi ceļi:
• Vai nu pārskatīt limitētās priekšvēlēšanu izdevumu kategorijas ar nolūku ierobežot tās, kas pēc 2009.gada datiem ir partijām izmaksājušas visvairāk,
• Vai arī atgriezties pie vecās sistēmas, kad visi partiju priekšvēlēšanu izdevumi ir limitēti (iespējams, vairs nemēģinot nodalīt tos izdevumus, kas attiecas uz kampaņu, no izdevumiem, kas attiecas uz partijas ikdienas darbu).

2) KNAB nepilnīgās kontroles iespējas

No Providus 2009.gada vēlēšanu kampaņas monitoringa ziņojuma:

Partiju pēcvēlēšanu deklarācijas un KNAB informācija sabiedrībai dienu pirms vēlēšanām liecina, ka KNAB rīcībā nebija informācija par vismaz 10% no partiju „limitētajiem” izdevumiem. Visticamāk, ka šī informācija biroja rīcībā nebija tādēļ, ka vairākām reklāmas izvietotāju kategorijām (vides reklāmu izvietotājiem, Interneta reklāmu izvietotājiem) nav pienākuma KNAB informēt par noslēgtajiem politiskās reklāmas līgumiem. Šādu pienākumu ir diezgan viegli likumā noteikt.

Portāla politika.lv 2009.gada pašvaldību vēlēšanu sadaļas 14.problēmsituācija:

Partijām atļautajos tēriņu limitos ietilpst vairākas izdevumu kategorijas, kas ir grūti kontrolējamas un par kurām KNAB nav operatīvas informācijas:

(1) reklāma Internetā; (2) reklāma telpās un publiskajās vietās; (3) pasta pakalpojumi priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izsūtīšanai; (4) sponsorēšana; (5) labdarības pasākumu finansēšana; (6) pabalstu un dāvinājumu izmaksas.

Ja KNAB konstatē, ka partija ir noslēgusi reklāmas līgumus ar medijiem par summu, kas tuvojas priekšvēlēšanu tēriņu limitam, KNAB ir sarežģīti noskaidrot pārējo izmaksu kategoriju izmaksas.

3) Pārmērīgi augsts maksimālais ziedojuma limits

(100 minimālās mēnešalgas - 18 000 lati)

"Cits jautājums — ka tā nauda vēl ir jāatstrādā. Mūsu apstākļos 18 000 latu — maksimums, ko var ziedot partijām — ir baigā nauda pat miljonāriem. Ja paskatāmies uz to pašu Sabiedrību citai politikai — Aigars Štokenbergs, lai izvilktu, pirms vēlēšanām pats maksimumu iemaksāja, un neviens neturas līdzi."No intervijas ar Ģ.Ozolu portālā politika.lv

4) Tēriņu limitu aprēķināšana pašvaldību vēlēšanās

No Providus 2009.gada vēlēšanu kampaņas monitoringa ziņojuma:

Šobrīd gadījumos, ja vairākas partijas kopā piedalās kādas pašvaldības vēlēšanās, tad tās pašas vienojas par to, kā tās sadalīs attiecīgajā pašvaldībā atļauto izdevumu summu. Tas būtiski apgrūtina gan KNAB, gan sabiedrības īstenoto kontroli pār to, vai kāda partija ir pārtērējusi likumā atļautos limitus (jo tie svārstās atkarībā no tā, kā partijas ir vienojusies ar saviem partneriem dažādās pašvaldībās). Būtu ieteicams uz nākamajām Saeimas vēlēšanām vai nu noteikt, ka partijas izdevumu sadalījumu deklarē, iesniedzot kopīgo sarakstu CVK vai arī ar likumu prezumēt, ka šādos gadījumos atļautie izdevumi starp partijām partijām sadalās proporcionāli.

5) Ilgie tiesas procesi "pārtēriņu" lietās

Termiņiem ir jābūt saprātīgiem, un šajos gadījumos, kad vēlēšanu pārtēriņu lietas tiks izskatītas tikai pēc nākamajām vēlēšanām, tie tādi nav. Četrus gadus jautājums nav ticis skatīts pēc būtības, un situācija ir kļuvusi absurda. Politiķiem rodas visatļautības sajūta. Citās valstīs ir noteikti īsi termiņi, kuros jāizskata visi ar vēlēšanām saistītie strīdus jautājumi. Šādu praksi vajadzētu pārņemt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License