Global Integrity 2007

Global Integrity ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas apkopo tendences publiskās pārvaldes un korupcijas jomās.Katru gadu tā nāk klajā ar globālās integritātes ziņojumiem (global intrgrityu report), kur dažādas valstis tiek salīdzinātas pēc dažādiem rādītājiem. 2007.gadā tika vērtēta arī Latvija, saņemot ļoti augstus vērtējumus par izveidoto likumu ietvaru (93 punkti no 100 iespējamiem) un labu vērtējumu par likumu ieviešanu (73 no 100).

Viens no vērtējuma elementiem skāra politisko finanšu jomu. Tajā Latvija kopsummā ieguva 83 punktus.

Maksimālais punktu skaits tika piešķirts par partiju finanšu regulējumu. Proti, par to, ka:
1) Latvijā likumos ir regulēti privātie ziedojumi partijām;
2) Šiem ziedojumiem ir ar likumu noteikts maksimālais apmērs;
3) Ar likumu tiek ierobežoti juridisko personu ziedojumi;
4) Ar likumu tiek ierobežoti partiju izdevumi
5) Likumi paredz, ka partiju ziedojumiem ir jābūt atklātiem.

Maksimālu punktu skaitu Latvija ieguva arī par konkrētām politisko finanšu atklātības prasībām un praksi.

Taču salīdzinoši neliels punktu skaits - 50 - Latvijai tika piešķirts par esošo likumu īstenošanu. Galvenās problēmas:
1) Partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšana, apejot likuma noteikumus par aizliegumiem saņemt finansējumu no juridiskām personām vai ziedojumu maksimālo limitu (tā saucamās partiju "melnās kases");
2) 2006.gada vēlēšanu "trešo personu" kampaņu problēma, kas bija veids, kā partijas mēģināja "apiet" partiju izdevumu "griestus";
3) Nav skaidrs, cik efektīvi uzraugošā iestāde - KNAB spēj reaģēt un sodīt par nozīmīgākajiem partiju finanšu pārkāpumiem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License